Biznesam

Ātrs un kvalitatīvs internets biznesam vairs nav ekstra, bet gan pamata nepieciešamība. Nodrošinām saviem biznesa klientiem stabili ātru internetu – augstus kvalitātes standartus, garantētu datu plūsmu, izcilu servisu un individuālus risinājumus.

Piedāvājam internetu biznesa klientiem – gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem – neatkarīgi no izmēra un atrašanās vietas.

Papildus pakalpojumi

Wi-fi un kabeļu tīklu ierīkošana

Piedāvājam saviem klientiem Wi -fi un kabeļu tīklu ierīkošanu jebkurā vietā – biroja telpās, industriālās telpās, ražotnēs, arī publiskus tīklus gan iekštelpām, gan brīvā dabā.

I-neta piegāde attālinātos dislokācijas punktos

Pēc individuālizēta projekta realizējam interneta piegādi arī uz objektiem, kas atrodas ārpus pilsētām un apdzīvotām vietām – karjeri, mežsaimniecības utml.

Sakaru mastu izbūve

Pat ja vēlaties izmantot cita interneta piegādātāja pakalpojumu, varam uzstādīt un izbūvēt jūsu biznesam nepieciešamo infrastruktūru jebkurā vietā Latvijas teritorijā.

Sazinies ar mums